มาทำความรู้จักกับ

โทเคน BTZ

(BTZ)

โลกบิทาซซ่ายูโทเปียขับเคลื่อนด้วยโทเคน BTZ เพื่อการใช้งานมากมาย เราออกแบบเศรษฐศาสตร์โทเคนอย่างใส่ใจ กำหนดจำนวนทั้งหมดตายตัว การกระจายไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม มีการออกแบบตารางเวลาในการปล่อยโทเคนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของระบบ นอกจากนี้การเผาเหรียญ BTZ ถาวรจะทำให้ปริมาณอุปทานของ BTZ สัมพันธ์กับการเติมโตของความต้องการในตลาด

ไปเยี่ยมชมโลกบิทาซซ่ายูโทเปีย >

หน้าหลักของ BTZ

Price
ราคา
$
Fully Diluted Valuation
Fully Diluted Valuation
Price
ปริมาณที่หมุนเวียนในตลาด
BTZ
Total Supply
ปริมาณทั้งสิ้น
3,000,000,000 BTZ
Market Cap
ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด
$
Tokens Burnt
โทเคนที่เผาไปแล้ว
753,569,943 BTZ
Contract address : 0x5fBc3cb8B428cC00A04808870295D39962CC7FeE

การแบ่งสรรปันส่วน BTZ

100% 3,000 ล้าน โทเคน BTZ
 
50%
การขยายฐาน BTZ สู่ระดับสากล 1,500,000,000 BTZ
ระบบการทำงาน ผู้ใช้งานและคอมมูนิตี้ 900,000,000 BTZ
0xe4EeA4e84d187b4a... Copy to clipboard
พาร์ทเนอร์ พันธมิตร
และการขยายพัฒนาทางธุรกิจ 600,000,000 BTZ
0xbB4C97d8F764C5d1... Copy to clipboard
1,500,000,000 BTZ
900,000,000 BTZ
600,000,000 BTZ

0xe4EeA4e84d187b4a... Copy to clipboard 0xbB4C97d8F764C5d1... Copy to clipboard
28%
ผู้ถือหุ้นบริษัท 840,000,000 BTZ
0x97EFf9274c65b37dd... Copy to clipboard
840,000,000 BTZ 0x97EFf9274c65b37dd... Copy to clipboard
20%
ทีมผู้บริหาร พนักงาน
ผู้ทำประโยชน์ให้บริษัท ที่ปรึกษา 600,000,000 BTZ
0x6d3C7f565105cDA... Copy to clipboard
600,000,000 BTZ 0x6d3C7f565105cDA... Copy to clipboard
2%
โครงการเงินสมทบทุนเพื่ออิสรภาพ (Bitazza Freedom Fund)
โครงการเงินสมทบทุนเพื่ออิสรภาพ
(BITAZZA FREEDOM FUND)
60,000,000 BTZ
0xD60e1B660c675fDBc... Copy to clipboard
60,000,000 BTZ 0xD60e1B660c675fDBc... Copy to clipboard

การปล่อยโทเคน BTZ

โทเคน BTZ มีการวางตารางและกำหนดปริมาณการปล่อยโทเคน BTZ ไปในตลาดรายปี
เพื่อสร้างความสมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทาน

มีนาคม 2023
 • จำนวน BTZ
  รวมทั้งหมด
  346,857,454.98 BTZ
 • BTZ จากการเทรด
  209,013,776.15 BTZ
 • การแนะนำเพื่อน
  32,570,393.03 BTZ
 • รีวอร์ด
  12,584,740.01 BTZ
 • ดอกเบี้ยจากการสเตก
  14,008,606.76 BTZ
 • ผู้ทำประโยชน์ให้บริษัท / พนักงาน
  77,948,280.63 BTZ
 • อื่น ๆ
  731,658.39 BTZ
400 Mil 350 Mil 300 Mil 250 Mil 200 Mil 150 Mil 100 Mil 50 Mil 0
Token Release Token Release
32,284,181.70 BTZ
85,259,302.19 BTZ
145,379,909.00 BTZ
192,517,084.77 BTZ
213,542,731.91 BTZ
225,063,267.15 BTZ
249,569,040.40 BTZ
254,256,500.11 BTZ
283,996,281.37 BTZ
284,967,675.02 BTZ
285,758,901.18 BTZ
287,498,913.24 BTZ
301,437,849.94 BTZ
301,876,774.24 BTZ
303,833,509.40 BTZ
306,259,057.73 BTZ
307,222,955.82 BTZ
314,601,509.86 BTZ
346,710,157.79 BTZ
346,857,454.98 BTZ
ส.ค. 2021 ก.ย. 2021 ต.ค. 2021 พ.ย. 2021 ธ.ค. 2021 ม.ค. 2022 ก.พ. 2022 มี.ค. 2022 เม.ย. 2022 พ.ค. 2022 มิ.ย. 2022 ก.ค. 2022 ส.ค. 2022 ก.ย. 2022 ต.ค. 2022 พ.ย. 2022 ธ.ค. 2023 ม.ค. 2023 ก.พ. 2023 มี.ค. 2023

โทเคนที่เผาไปแล้ว

753,569,943 BTZ

ข้อมูลล่าสุด ณ 31/08/2023

Burned Token

การเผาโทเคน BTZ

บิทาซซ่าออกแบบโทเคน BTZ ให้เป็นดังพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป จะมีการเผาโทเคน BTZ ที่ผู้ใช้งานได้ใช้ไปแล้วทุกไตรมาสและทำลายทิ้งโดยถาวรเพื่อควบคุมปริมาณที่มีหมุนเวียนในตลาด โดยบิทาซซ่าจะตัดสินอัตราการเผาผลาญโทเคนและอัตราการเก็บรักษาเพื่อเป็นทุนโครงการต่างๆ
โดยเปิดให้ชุมชนออกคะแนนเสียง

บิทาซซ่าออกแบบโทเคน BTZ ให้เป็นดังพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป จะมีการเผาโทเคน BTZ ที่ผู้ใช้งานได้ใช้ไปแล้วทุกไตรมาสและทำลายทิ้งโดยถาวรเพื่อควบคุมปริมาณที่มีหมุนเวียนในตลาด โดยบิทาซซ่าจะตัดสินอัตราการเผาผลาญโทเคนและอัตราการเก็บรักษาเพื่อเป็นทุน
โครงการต่างๆ โดยเปิดให้ชุมชนออกคะแนนเสียง

จำนวนโทเคนที่ล็อก

Vault

จำนวนโทเคนที่ล็อก

1,970,763,418 BTZ

จำนวนโทเคนที่ล็อก
ตามตารางการปล่อยเหรียญ

1,901,926,874 BTZ

จำนวนโทเคนที่วางสเตกอยู่

68,836,544 BTZ

ยินดีด้วย!

คุณพบ BTZ

สแกน QR Code ในแอปบิทาซซ่าได้เลย

เปิดแอป bitazza >

ยินดีด้วย!

คุณพบ BTZ

สแกน QR Code ในแอปบิทาซซ่าได้เลย

เปิดแอป bitazza >